balada pro zmrzlinu

17.01.2024

Zelená tráva proschlá letním sluncem
voněla vodou a starým sumcem.
To tehdy viděli jsme se naposled
stejně jako po osmé vzlykáním dnům kalí se pohled.
Objímal jsem tě spolu se stébly lipnic,
objímal a objímal a není z toho nic.