Zápisky...

Popel z cigaret,
nemocná lampa zbytky svého světla rozdává.
V ústech ulice jak nedopalek. Dohasíná
s posledním šlukem.
Pokojová rostlina chvějící se strachem, když za okny
prší. Krmí se ze psí misky, tam svlaží si ret.
A mě se zdáš v tom příšeří každým dnem krásnější.
Možná je to tím, že podzim zlomil vaz létu....

Hoří vonná svíčka.
Jsme jak korálky na mále.
Milovat a meditovat.

Odcházení

25.10.2021

Zapiš si do deníčku,
že dny pestrých motýlů
jsou ty tam miláčku.
Pár nových ran mám na týlu.

Přeložil bych svojí duši
k porozumění
na roh skříně jako dvě osušky,
užité umění.

Prosvítáš se záclonou
Ve dnech osamění
Vstoupit bosou nohou
A nechat působit chlad emocí
Tam za okny vítr se prohání
Skrz dokonalé účesy
A nažehlené šaty

Vrba

06.09.2021

Pod důvěrou lidských řečí
svěsil jsem myšlenky vrbového proutí.
Místo listů a jehněd pučí jen tichý soucit.
Kdo vroste steskem do mé kůry?
Proutek a větev nadějí,
než ohnou se k zemi ze všech těžkostí.
Prodýcham se skrz listí,
že světlo mě zbaví těch úzkostí,
dřív než trouchnivě padnu k zemi.

Blondýnko maličká
Vylezlas z pod peřiny a krajek
v šest ráno nad místní hájek.
Škrpály nazuté.
V blankytu čtrnáct hodin běhat je mrzuté.
Chvíli mám pocit,
Že je to tam a zpět.