Bejvaly časy

18.09.2017

Měla jsi voňavý vlasy
po mechu a kapradí,
když pláč tvůj pršíval.
Vím to,
já tě objímal.

Na krku pramínek
jak z drahých kovů.
Ve směru znamínek
klopýtal
jazyk jak plamínek

              -

když duši tvou těšíval.