Budoucnost

19.03.2019

malý krok prostého člověka za pokrokem

Znavený sval že nahradí robotem,
když ke konci našich směn zhášeli jsme knoty svíc. 

kovovou hlavu za mysl lidskou v kartách si vsadí 

Otázkou je, co zaplatí, když s trumfy si neporadí.
Z té prorezivělé tíhy rozhodnutí zítra jen prach a nic.