Černá zveř

06.09.2021

Tak naposledy!
Bývá tam černá zvěř.

Trnu napětím.
Okem změř!

Kolik cest zbylo v obilí?
Puká kukuřice.

Skládá paznehtem snopy.
Bude za dvě měřice?