Dům se zahradou

30.09.2022

Poslední kdo zavřel dveře v domě
S naléhavou zprávou
Jak stín když zapadá slunce
Poslední zaštěkání než zavře se branka
Den za dnem se šeří pod tmavá obočí
Svých vlastních nočních trápení
Ještě bych se prošel zahradou
Ale žádnou nemáme