Heart's a mess

16.10.2013

Tužby krátké
růže zvadlé.

Máš mě;
se vší bolestí.

Pugét do koše
letmých úsměvů.

Máš mě;
se vší blestí.

-

Ty! Nepořádku na stole!
Ty! Zmatku na duši!
Máš mě se vší bolestí!