Já ne!

24.10.2017

v tichu tmy

Já ne!

zní tak libově
jak čerstvá večeře

V tichu tmy

Já ne!

nese se ulící
za světlomety aut

ten odlesk zvlněné peřiny
vzdech na konci vteřiny