Jakto že...

30.09.2022

Nemám sbaleno a vítr ve vlasech
Jsem okraden o touhu vstát
Zatížen padlým dubem v trsech trav
Ve skvrnách mločích jsem se shlédl tentokrát
Když oba dočkáme se rána
Tak se rozlezem
Trefné tvary mraků a vrána
Budou za nás tiše vzpomínat
Jak chutná zem
Kde jsem se válel já s tebou