Letní

16.06.2015

Oheň na stráni
s beránky, které slunce schovají.
Opatrná voda potoka vine se okolo.

Slibuješ a vítr ta slova rozhání.