Lípa za domem

31.05.2022

Vržeš v parketách tak strašně neobyvatelná
Nakažení steskem
Vybrečíme se záclonou skrytým oknem
Ven na polámané prsty zkřehlých večerů
Jsi chladná a bezostyšně trousíš pyl
Než vypučí listí tvých nálad
Skryjeme se tu všichni rozvětvení mezi tvoje prsy
A vrostlí do hlíny
Budeme zas podlahou a stíny za záclonou