Malovaný

17.01.2024

Možná že je to obrázek
Hladinou malovaný
Když kašel včera kolem šel
vzduch rozvířil
Teď se nemůže uklidnit
Ten prchavý okamžik
Ta slza v oku
Kterou vzpomínáš
Jak ti bylo
Z toho loučení

Možná je to obrázek
Ke zlosti roztřesený
V horečkách obklad potřeboval
Sen jemně ozvučený
Tóny poklepávajícími si na čelo
Jestli je ještě všechno v pořádku
Mezi námi úsměvy
Hořkými po hořcích
Ze strání ztichle dávajících
přednost neurvalému vichru

Mává na pozdrav
Dav zdivočelý
Obrázek hladinou
Dojemně malovaný