Měsíc

12.04.2021

Sen je realita,
kterou setřeš tampónem.
Make-up či běloba
na černi vrásek téhle země.
Pozlátko, které se ti líbí.
Nezapomeň, jsou to jen sliby.

Sen je realita
od roznocnění prosluněná.
Obloha z druhé strany mraku,
kde ujde kritickému zraku.

Trochu naiva,
mrtvolný už za živa.
Trochu špatně tráví,
oheň, asi zbytečně moc dřeva.
Přece sytý hladovému nezávidí,
bílý šperk, co na krku noci svítí.