Na zem

15.01.2024

Až tebe odpojím
Komunikace hlásí error
Až tebe odpojím
Dráty ztěžklé mrazem
Padnou na zem
Až tebe odpojím
230 V nahradím 115 V
Norma je normální
Věci stanou se formální
Až tebe odpojím