Naše cesta

04.10.2014

ztracená
a rozkvetlá
...

Stálas - tam
"Tak vrať se sám."

S čepicí žmoulanou,
poslední větou poslanou.

Tak kam teď?
"...tudy jeď."