Návštěva

17.01.2024

Vrabčí skok
Z Moravy na Prahu

Na prahu
Nápis vítejte
Nemáme tu obsluhu

Zlomíš se v koleni
O poledni

Aby ses zul
A poobědval