Nebuď mezek

02.04.2022

Když máš pocit, že jsi klecí,
usne ti v klíně ježek.
Buď si hromádkou listí.
Jen oči pichlavé zabodávej
okolo sebe do věcí.