někdy

27.08.2018

někdy
říkáš
napíšeš pár slov

někdy
se díváš
poslechneš pár vět

někdy
cítíš
spolkneš celý svět

někdy
se zapomeneš
vyjdeš celý nov