Nekonečné sympatie

01.03.2018

Sám ve stovkách klasů
jeden z vícehlasů,
když se sešeří.
A matky prostřou večeři
dětem.
Zaťatým pěstem
se lžící.

Sám, kámen z útesu
jedna z událostí v notesu,
když vrátil jsem se.
A ve dveřích je prázdno,
nevítá.
Ještě nesvítá,
je brzy.