Niternosti

16.06.2015

Kolečko v soukolí
                     s tváří co nebolí.

Toužebně lká po létě, po podzimu.


V červeni jahod
                     s pocity divných náhod.

Spí a odpočívá.