O tobě

04.07.2015

Ležely k zemi ohnuté
stébla proschlé trávy;
dvě byly tůně hluboké do nebe
vklesnuté pro špatné zpávy.


Nesou se rudé
plody sladkých jahodníků;
ohýbá se větévka unaveně, by blízko vody
bude jak žízeň poutníků.