Obilí

17.01.2024

Gesta úklony
Zrání.
Utrhání.
Jsme utrhaní
na místě, které zraní.
V poli vzlykající vlasy.