Obrazy mizí

18.08.2020

V mžikotu světel
Někde na půl cesty mezi železniční tratí
A ospalým sluncem
Pozoruji odrazy ve skle
A slova v hlavě tancují
Světlo a tma je podstatou obrazu
Poslední co svítí než dopíši tyto řádky
Je žárovka v kupé vlaku
Obrazy mizí