Odpověď

17.01.2024

možná se mě ptáš
kam se chci schovat
možná se mě ptáš
na příliš mnoho otázek
zmrzlých jako leden
a nevadí ti že jsem jen jeden
z kousků nití spředen
tvým počasím sveden
mlhou zakalený den
prý mi ještě dáš