Po stopách světla

30.09.2016

Vydal jsem se pochopit souvislosti... Čtu knihu Dějiny světla od Jana Němce, a pátrám po stopách velikánů v Příbrami a Medzilaborcích a plánuji cestu do Berlína. Proč? Protože člověk se jednoho dne musí najít a pochopit. Osamění, zklamání, sychravý podzim a nutkání psát když není co fotografovat.


"Vždyť vy víte dobře, že jsem se nenarodil proto, aby mě žena milovala. A když mě žena počne milovat, dávno již jsem od té daleko. Já můžu být ženě přítelem, rádcem, kamarádem. já jí můžu imponovat, já můžu u ní vzbudit úctu, bázeň a bůhví co. Ale lásku... Ta se u nich dostaví, až když už je pozdě."


- Ženy, součást i dálava našeho života. Zklamání a strach napříč mým životem přivádějí mnoho příležitostí a také ztrát. Často nic nezačne protože oheň planoucí divou zvěř vyplaší a pak sám osamělý uhasne, když nikdo nepřikládá. 


"Tak se mi zdá, že mají předemnou ženy strach, že se mě bojí jako nebezpečného tvora, že se mi vyhýbají - a přece je to láska zase ke mně. Vždyť ony vědí dobře proč! Vždyť žena je u mně jen modelem."


- Jen modelem, jen srdečním údělem. Mají strach a přesto tak rády vstupují do jámy lvové s tím, že něco změní, to jsou ženy schizofrenní ve svém počínání stejně jako moje duše. A přitom všem samy se měnit nechtějí. Ani já!


"Nevím zda byste byla kdy se mnou šťastná! Co já vám mohu dát. Snad jen těch pár nocí rozkoše na lůžku a pak jen věčná tvorba, před kterou byste měla strach a která by nás jistě od sebe oddělovala. Či měla byste tolik síly jí čelit? Měla byste v sobě tolik vášně, síly, lásky, krásy, abyste ne zvítězila nad ní, ale posílila moji lásku k umění... k tvorbě?"


- Každý chce vzlétat, málo je těch, co k tomu dají příležitost i druhým a když dají, tak se často musí vzdát všeho i toho vztahu, protože partner prostě uletí. Létat spolu se dnes prostě nenosí, natož pomoct s vzlétnutím. To když někdo udělá, je to bráno jako "tak si běž"!


"Chci aby jeden člověk na světě byl, který by mne poznal, tak jak já chci. - Tak jak já sebe znám. - Každý jiný zná jen kus mého já. Jen ten kousek, který chci aby znal. Jen ty budeš moci říci já ho znám, já znám jeho hlubiny / výšky srdce."


- S tím člověk vždy vstupuje do vztahu, do vztahu partnerského a často i do vztahu umělec a model, pokud tu je ten prostor pro trvalou spolupráci je nutné vědět mnohé a dokázat pochopit i to skryté. Pokud výsledek nemá být jen portrét do alba, ale má to být duše člověka ať už autorova nebo molčina, pak to bez souznění nejde. A souznění vzniká jako užšší vazba ... ne jen jako spolupráce na dnešní odpoledne. Fotograf tak nabývá intenziovního vztahu se svým modelem s figurou v jeho fotografiích a zpracovává to, co druzí marně hledají. Proto se mnozí uchylují k focení sebe sama, protože tento proces seznamování je tím jednodušší. 


"Když člověk poslouchá hudbu , prožívá vždy kus života. Někdy na mne hudba tak silně působí, ze bych plakal aneb jásal. Působí i na moji práci."


- Vnímat hudbu je stejné jako vnímat světlo, ty jemné nuance, hru, sladění s okolím s vlastní náladou. Popisovat popsané je jako tisknout Marilin sítotiskem po osmé akorát v jiné barvě. Trochu to vyčpí a přitom v tom bylo tolik kouzla. 


Model, jak příhodný termín, ten živý organismus těla, které jako fotograf vidím jen v útvarech, stínech a světlech. jen objekt touhy aparátem ukázat, co vidím. Umět kreslit črtnul bych jen několik obrysů, a proto fotím detail tak, jak si to přál ve svých vizích Drtikol. Fotím obrysy a linie těžko rozeznatelné části těl a obličeje v dlouhých expozicích. Náladu, ne sen, naopak tu syrovou zkušenost vlastní duše s tělem a světem okolo odraženou v osobních pocitech. Tady žena ne jako model ale jako osud hraje svou roli, stejně jako ji vnímám u Drtikola - touha, zrada, trápení a můza, to nutkání vždy něco nového vytvořit vyprchávající v létech štěstí. Je toto úděl tvůrce být věčně ztrápen a soužen? Nebo je to jen náhodné souznění?


Tak jsem mezi stránkami knihy našel ty vrata, kde kdysi ateliér stál, mezi Rusíny pochopil v čem spočívá ta barevnost ženského těla a naší touhy. A na další cestě snad najdu svůj klid.