Pomlčky

31.08.2018

Víš za větou
následuje řádek.
Tečky, pomlčky a vzdechy,
protože pondělí končí v pátek.

Za větou čtyři doby ticha.
Pomlk, které zní
obdobně jako moje narození.

Pozděj za větou,
další slova a pomlka
se propletou.

Je čas jít.