S novým rokem zas...

01.01.2016

Když se směješ do očí
slunce rozžhavené,
kus za kus vyměníš
šaty zpocené.

My tu na pospas
dušní v prachu cest,
když díváš se zpoza mlhy
vlhké jak oči smutné.

Měl jsem asi jít
po břiše jak plaz,
vždyť tykáš mi a nemáš
vlasy dlouhé.

Konce brzké zas
ženichům nevěst daly,
protože pohádek dosti bylo
pro tvé uši bláhové.