Sny

08.12.2019

Na provaz silný jak paže
pověsím své ideály.
Vůli řídkou jak kaše,
komu by herci hladoví hráli.

Představivost předsedá touhám.
Jen počkej, než v mléce utonou.
Dospělosti se nerouhám.
Sny, ty s námi zůstanou.