Stíny světla

07.07.2014

ta chuť zhořkla mi
v očích plných
ranní rosy
se sluncem v západu
tančit chtěl jsem
než ztratil jsem tě z dohledu

ta chuť tvé kůže
ve vzletu
hrudi od dýchání
s žížní mě vlastní
spát v tobě chtěl jsem
tak zhasni.