Své ano

24.02.2019

Ptám se stébel trávy
Zda kývou ve větru své ano.
K obloze vzhlížím a mrakům
vyčítám, že chci nové zprávy.

Já přišel jsem malý
a ještě pokorněji odcházím.
V poli jindy poklidně si stojí,
dnes divé laně mi naděj vzaly.

Šum listí plané švestky
Rozléhá se jak skal hroucení.
Já v očích poslední pohled.
Z perníku láska či pozdrav od nevěstky.