Světlo

30.09.2016

Ty vzepjaté ruce máš,
k nebi zrak.
Mraků se ptáš
až odplují, co pak.


Nohy zkřížené
ty vzýváš klid.
Po úbočích skal se žene,
my, tvůj věrný lid.