Už nezafouká

11.09.2017

Za zpěvu cikánů
tam někde v zároží
dítě usedavě pláče.

Přišel chlad do chalup
a drozdi se houfují.

Jiskry skáčou žlutě a oranžovo
a zelené fáborky ve větvích červenají.

Záda si prohne a zasténá
v rámu starého okna,
odkud jindy na svět zamlženě zívá.