V čase

26.06.2019

V čase kdy kapka po dopadu úplně uschne
Zavzpomínal jsem na ty oči rozesmutnělé
Když list z větve se odlomí a padá na koberec
Jak tvoje vlasy schovám ho pro poslední potěšení
Pouhou slušností zkrácené mávnutí na rozloučenou
Branku otevřenou za svými kroky zanecháš.
Planých slibů že s růžovým večerem končí se "dnes"
Co bylo vyženeme s peřinou z peřináče v čase uléhání
A hrdlička sedí na nástřešku a ohlíží se skrz moje okno