Zimomřivo

17.01.2024

Chtěl jsem holku
Co se svléká
Za oknem vnímat
Její chlad a její žízeň
Vědět čeho se leká
Postavil bych na stůl láhev
A ztlumil tu píseň
Která i mě lehká přijde
Už neodejdu zítra
Naše budou příští jitra