Žízeň

18.08.2020

Ještě včera žízniví jsme byli
Ještě včera bosé nohy po oblázcích
chodívaly
Ještě včera dívaly se prázdné láhve dnem
na svět okolo

A bosé nohy po oblázcích bolavěly
že stud hrdlem láhve vypěnil

Žízeň nekonečná obnažila se po povrchu
ale nohy zkříží
aby závoj dneška schoval všechny jizvy
do skleněného obleku