Žně

30.09.2022

Zcukernatěla pole medových večerů.
Žňovky jsou už zase kyselé,
když loučí mě s tebou.
31.srpna letní lásky si prominou,
že blesky je krájely po třiceti stupních
na snopce do stínu schovaných veder.
Naučily nás čekat ještě pár dní
na konec vystoupení dešťových kapek.
Na ovocné konce suchých vín,
které protečou mojí hlavou.