Zvíře

02.04.2022

Jsem neviděný, nahý a obnažen
v zrcadle vypůjčeném od žen.
Jak pes se krcim v rohu,
za ozývané kňučení nemohu.

Prosvítáním ztrácím vlastní odraz.
Jeho zbytek mi šeptá někoho podraz.
Jsem to já, kdo se z kůže vysvleče.
Jsem to já, dohledáváný za poslední leče.