Tělo

Vidět neviděné, zobrazit tělo v celku ale i v jeho vlastních detailech. Pro portrétistu je kromě celku nejdůležitější obličej, poté se soustředí na ruce a v poslední řadě pracuje se zobrazením nohou...